Berlin | HÀ NỘI | 2023

Eine musikalische Entdeckungsreise
westlicher & östlicher Musik und die Erkundung vietnamesicher Migrationsgeschichte im Bezirk Lichtenberg
.

Một hành trình âm nhạc khám phá âm nhạc phương Tây, phương Đông và khám phá lịch sử di cư của người Việt tại quận Lichtenberg.