Berlin | HÀ NỘI | 2023

Eine musikalische Entdeckungsreise
westlicher & östlicher Musik und die Erkundung vietnamesicher Migrationsgeschichte im Bezirk Lichtenberg
.

Im Rahmen des Projektes BERLIN | HANOI | 2023 werden wir als Chor gemeinsam mit den Musiker:innen Manh Hung Le & Phuong Hoa Tran ein Programm aus Stücken traditioneller und zeitgenössischer vietnamesischer Musik sowie aus Stücken der westlichen Vokalmusik erarbeiten. Wir proben mit professionellen vietnamesischen Musiker:innen und Stimmbildner:innen und beschäftigen uns mit Techniken der Wort- und Tonbildung im traditionellen asiatischen Gesang.

Für das Projekt suchen wir noch interessierte Sänger:innen mit vietnamesischen Wurzeln.

Wir proben immer donnerstags von 20-22 Uhr in Lichtenberg, Nähe S-Bahnhof.

Das Projekt wurde zur Förderung durch den Berliner Chorverband ausgewählt. Der Bezirksbürgermeister Michael Grunst übernimmt die Schirmherrschaft.

Musikalische Leitung: Katrin Hübner

Một hành trình âm nhạc khám phá âm nhạc phương Tây, phương Đông và khám phá lịch sử di cư của người Việt tại quận Lichtenberg.

Dàn hợp xướng thính phòng Lichtenberg – Piekfeine Tone Hùng Mạnh Lê & Hoa Phương Trần.
Đối với dự án BERLIN | HÀ NỘI | Vào năm 2023, chúng tôi sẽ biểu diễn một chương trình gồm các bản nhạc truyền thống và đương đại của Việt Nam cũng như các bản thanh nhạc phương Tây. Chúng tôi luyện tập với các nhạc sĩ và huấn luyện viên hát chuyên nghiệp của Việt Nam và xử lý các kỹ thuật về ngôn ngữ và âm sắc trong ca hát truyền thống châu Á.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ca sĩ gốc Việt quan tâm tới dự án.

Các buổi tập luyện của chúng tôi diễn ra vào Thứ Năm hàng tuần, từ 8-10 giờ tối tại Lichtenberg.

Dự án đã được chọn để tài trợ bởi Berliner Chorverband. Thị trưởng quận Lichtenberg, ông Michael Grunst là người bảo trợ cho dự án.

Chỉ đạo âm nhạc: Katrin Hübner